Jdi na obsah Jdi na menu

Honitba Polesí Tvrdonice

dsc_5612.jpg

Polesí Tvrdonice je součástí Lesního závodu Židlochovice. Nachází se v pravobřežní nivě řeky Moravy. Má rozlohu asi 2 800 hektarů, z toho 2 400 hektarů tvoří lesní porosty, zbytek jsou louky a obhospodařovaná pole.

Lesní porosty tvoří z velké části takzvaný tvrdý luh, zastoupený dřevinami dubem a jasanem. Na podmáčených lokalitách se nachází měkký luh, s podrostem dřevin jako jsou vrba, topol a olše. Stálými obyvateli těchto lesních celků je zvěř jelení, srnčí a černá. Z drobných šelem se zde vyskytuje liška, jezevec a velmi vzácně psík mývalovitý. Z dravých ptáků spatříme častou káni lesní, vzácně jestřába lesního, ostříže lesního či včelojeda. Všichni tito dravci zde hnízdí.

Luční porosty jsou zde buď ovlivněné vodou, s podrosty ostřic, anebo naopak silně vysýchavé s podrosty ušlechtilých trav a jetele zvrhlého. Na hranici lesních a lučních porostů a na loukách samotných je možné zastihnout v malé míře zajíce polního a bažanta. Při periodických záplavách jsou navštěvovány množstvím kachen, čápů, volavek a vzácných bahňáků.

Území honitby je protkáno hustou sítí lesních melioračních kanálů. Ty sloužily v době záplav jako odvodňovací soustava. V současné době při nedostatku vody v lese jsou naopak pomocí soustavy stavidel schopny plnit funkci opačnou, zavlažovací.

 

Po celé délce polesí tvoří hranici se Slovenskou republikou řeka Morava. Kromě těchto hlavních vodotečí jsou v lese ukryta četná slepá ramena řeky Moravy a množství takzvaných periodických (vysýchavých) tůní. Častým obyvatelem těchto vodních ploch je bobr evropský a vydra říční. V poslední době expanduje nepůvodní nutrie říční. Co se týká ptactva, hnízdí zde ve velké míře kachna divoká a husa velká. Velké množství různých druhů kachen se zde objevuje při jarním a podzimním tahu. Jsou to například různí poláci, zrzohlávka rudozobá, kopřivka obecná, čírka obecná a čírka modrá. V zimním období sem ze severní Evropy zaletují stohlavá hejna kachen divokých, zvaných "severky". Na řece Moravě je možné vidět zimující hoholy severní, morčáky velké, morčáky prostřední a velmi vzácně morčáka malého. Z dravců je na obloze možné spatřit zde hnízdící orly mořské, luňáky hnědé a luňáky červené. Vzácně přetahuje orlovec říční a na blízkém soutoku Moravy a Dyje hnízdící orel královský.